Mentalbeskrivning

Fame med avkommor Atas Fara Palle Khamsin John Floyd Fame
1a KONTAKT Hälsning 4 3  4 4 4 3  4
1b KONTAKT Samarbete 4 3  4 4 4 3  4
1c KONTAKT Hantering 4 4  4 4 5 3  4
2a LEK 1 Leklust 4 3  5 5 5 5  2
2b LEK 1 Gripande 4 3  3 4 3 3  2
2c LEK 1 Dragkamp 5 3  3 5 4 5  3
3a JAKT Förföljande 4/4 4/4  4/2 1/1 2/2 1/1  1/1
3b JAKT Gripande 4/4 4/2  1/1 1/1 1/1 1/1  1/1
4 AKTIVITET  4 3  4 3 5 4  3
5a AVST.LEK Intresse 5 4  2 2 2 2  3
5b AVST.LEK Hot/Agg. 2 2  1 1 1 1  1
5c AVST.LEK Nyfikenhet 1 2  1 5 4 5  1
5d AVST.LEK Leklust 1 4  1 4 5 4  1
5e AVST.LEK Samarbete 1 4  1 3 4 5  1
6a ÖVERASKN. Rädsla 3 4  3 2 4 2  5
6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 2 1  1 2 1 1  2
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 2 2  5 3 5 1  2
6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla 1 2  1 2 1 4  2
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse 2 1  1 2 1 1  3
7a LJUDKÄNSL. Rädsla 3 2  3 3 3 3  2
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 2 3  4 5 2 4  4
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 1 1  1 1 1 1  1
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse 1 2  1 2 2 3  1
8a SPÖKEN Hot/Agg. 5 2  1 2 3 1  1
8b SPÖKEN Kontroll 5 3  2 3 4 3  4
8c SPÖKEN Rädsla 3 5  2 3 5 2  1
8d SPÖKEN Nyfikenhet 1 1  4 3 5 4  2
8e SPÖKEN Kontakt 5 5  4 4 5 3  3
9a LEK 2 Leklust 4 4  4 5 4 4  4
9b LEK2 Gripande 2 3  2 4 3 3  3
10 SKOTT  1 5*  1 1 5* 3  1

* avstod skott